Minggu, 18 Oktober 2009

CAP TIKUS BLUES LAI, MAMA

Cap tikus satu botol dalang genggaman
Adoh, saorang lelaki dalang demam kamiskinan
Coba menyumpal kagundahan
“ Cuma ambe kayu bakar lei
Dorang suruh bayar denda !
Mo jadi apa qta pe turunan nanti di sini
Ta pe bini mo bajual diri ka papua?”
Lelaki itu so nyanda dapa tanggong de pe prasaan
Tenga malang buta dia ambe tamako
Lalu ditetaklah leher-leher mungil itu:
Saorang parampuang parobaya
Deng dua orang anak kacil
Dua orang anak kacili
Dalang balutan kous kadodoran
De pe umur baru bajalang lima taong
“saumur hidop dalang panjara
Apa susahnya?
Paling nda ada sapiring nasi
Sagalas aer deng saalas tikar
Ta pe bini deng ta pe kacili
Skarang bahgia di dalang sorga”

Tidak ada komentar: